Nieuws

Olifanten bij Grensconflicten

Als er één onderwerp actueel is, is het wonen. Iedereen heeft het erover, omdat het iedereen raakt. Er spelen grote…

Lees meer

Grensverleggende partijen aan de bak in de mobiliteitssector

Door de aanhoudende economische groei blijft de drukte op de wegen de komende vijf jaar sterk toenemen, aldus de ANWB…

Lees meer

Grensverleggend ontwerp dienstbaar aan participatie

In zijn eerste troonrede op Prinsjesdag 2013 sprak onze koning van een participatiesamenleving. Op het vlak van wonen en inrichting…

Lees meer

Grensgebieden: debat verstedelijking Metropoolregio Amsterdam op 29 november

Op 16 oktober jl. presenteerde Rijksadviseur Daan Zandbelt namens het College van Rijksadviseurs (CRA) het Dashboard Verstedelijking. Dit initiatief onderzoekt…

Lees meer

Grensverleggende plannen voor plattelandsvernieuwing

De grote veranderingen van deze tijd spelen zich af op het platteland. Structurele transities zoals de omschakeling naar duurzame energie-…

Lees meer