Programma Wethoudersmanifestatie Grensverleggers online, aanmelding geopend

Ook dit verkiezingsjaar organiseert Architectuur Lokaal traditiegetrouw een landelijke manifestatie voor de nieuwe lokale bestuurscolleges. De wethouders zullen hun werk moeten doen in een multidisciplinaire context en over de grenzen van hun portefeuilles heen moeten kijken. Er zijn immers geen eenduidige oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven.
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie biedt een rijk programma voor en van bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, beleidsadviseurs, (gebieds)ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede, die hun innovatieve ideeën delen met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, ontwerpers en alle anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland.
Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht.
Aanmelding voor deelname is geopend.

Aanmelden

Programma
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie laat op allerlei manieren voorbeelden zien van grensverlegging, grensverruiming en grensvernauwing. Er komen vele mensen aan het woord die hier even zovele antwoorden op hebben, reflectie op bieden en inspirerende projecten hebben opgezet.  
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het programma is onder meer gebaseerd op basis van de Wethoudersenquête 2014-2018 die is gehouden aan het einde van die afgelopen raadsperiode.

Partners
Architectuur Lokaal heeft het programma samengesteld in een brede samenwerking met tal van niet-belanghebbende partijen:

Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994).