Grensgebieden: debat verstedelijking Metropoolregio Amsterdam op 29 november

Op 16 oktober jl. presenteerde Rijksadviseur Daan Zandbelt namens het College van Rijksadviseurs (CRA) het Dashboard Verstedelijking. Dit initiatief onderzoekt hoe de woningbouwopgave het beste kan bijdragen aan het versterken van Nederland, en wat de mogelijke rol van het Rijk en rijksbelang daarin is. Het CRA wil het Dasboard inzetten als instrument om met regionale partijen het gesprek en de besluitvorming over woningbouw preciezer, sneller en effectiever te voeren. Testcase is de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Wat vinden de ‘regionale partijen’ hier zelf van? Daarover spreekt Indira van ’t Klooster (Dudok Architectuur Centrum) bij het debat Grensgebieden met gedeputeerde Joke Geldhof, de wethouders Marieke van Doorninck (Amsterdam), Jan Kastje (Hilversum), Thijs Kroese (Purmerend), Yasin Torunoglu (Eindhoven) en vele anderen bij de landelijke manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken leven met zorg en energie op 29 november in Utrecht.

Verstedelijkingsmodellen
Het CRA heeft, aan de hand van beschikbare data, de maatschappelijke effecten van drie verstedelijkingsmodellen in beeld gebracht, zoals effecten op duurzaam ruimtegebruik, bereikbaarheid van werk, CO2-uitstoot en meekoppelkansen voor bestaande woningen. Hoe verhoudt het Dashboard zich tot de woningbouwplannen van MRA, de Provincie Noord-Holland, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars? Hoe kunnen lokale bestuurders en andere betrokkenen dit Dashboard gebruiken binnen hun eigen politieke agenda? En willen ze dat wel?
Het debat Grensgebieden wordt gevoerd met een groot aantal direct betrokkenen en met deskundigen buiten de MRA zoals de vertegenwoordigers van de provincie Utrecht en de gemeente Eindhoven. Zien zij kansen voor het Dashboard? Willen zij daar ook gebruik van maken?

Debat Grensgebieden
Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) licht het Dashboard toe, waarna het woningbouwbeleid en de visie op integrale kwaliteit van de Provincie Noord-Holland wordt toegelicht door Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland). Bob van der Zande (ambtelijk coördinator Bouwen en Wonen, gemeente Amsterdam / MRA) gaat in op woningbouwbeleid en visie op integrale kwaliteit van de Metropoolregio Amsterdam.
Drie lokale cases worden gepresenteerd door Jan Kastje (wethouder van Hilversum), Thijs Kroese (wethouder Purmerend) en Marieke van Doorninck (wethouder Amsterdam).
Indira van ‘t Klooster vervolgt het debat met betrokkenen uit bestuur, corporatie en bouw; met Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven), Maarten van Gessel (directeur Woningcorporatie (Gooi en Omstreken), Dick van Hal (CEO Bouwinvest) en Paul Roncken (adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Utrecht). Zij reflecteren op de presentaties en de lokale cases.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Klik hier voor alle praktische informatie.
Deze manifestatie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994). De manifestatie in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van BZK.