Grensverkenning

Grensverkenning
Lokaal bestuur 2018-2021

Op de kaart rechts staan, per gemeente, de samenstelling van de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten, met alle coalitieakkoorden.
U kunt hiervoor klikken op de groen gekleurde gemeenten, waar in maart 2018 raadsverkiezingen plaatsvonden (gemeenten waar geen raadsverkiezingen plaatsvonden zijn grijs gekleurd).