Landelijke manifestatie ‘Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie’ 29 november Utrecht

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie laat op allerlei manieren voorbeelden zien van grensverlegging, grensverruiming en grensvernauwing. De manifestatie gaat over actuele maatschappelijke opgaven, die ruimtelijk vorm moeten krijgen in samenwerking tussen partners uit tal van vakgebieden zoals wonen, zorg en energie, en met nieuwe initiatiefnemers. Sprekers en bezoekers zijn dan ook velen met wie gemeenten moeten samenwerken om tot een innovatieve aanpak en oplossingen van maatschappelijke vraagstukken te komen. Er komen tientallen mensen met verschillende achtergronden aan het woord die hier even zovele antwoorden op hebben, reflectie op bieden en inspirerende projecten hebben opgezet. Zij laten zien hoe de opgaven van vandaag en morgen omtrent wonen, zorg en energie vanuit ontwerp succesvol worden aangepakt.

Programma
Het programma bevat onder meer aandacht voor de Community of Practice (initiatief van de ministeries van BZK, VWS en Atelier Rijksbouwmeester) en de studie Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking (Metropoolregio). Aan bod komt zowel het landelijke project Energielandschappen van de Toekomst in samenwerking met drie provincies, als concrete initiatieven van lokale energiecorporaties waarbij de energietransitie de aanjager is geweest om met de lokale gemeenschap tot innovatieve oplossingen te komen. Er zijn bijdragen van de Rijksbouwmeester en de Rijksadviseurs evenals lokale wooncorporaties en er is aandacht voor energietransitie bij erfgoed. Er is een lezing van Dirk Sijmons, en in andere lezingen komen sociale robotisering en infrastructuur aan bod. Crimson presenteert voorstellen over hoe een stad migratieproof gemaakt kan worden, jonge ontwerpers vertellen wat er gebeurde met hun plannen nadat zij prijsvragen wonnen in Groningen, Maastricht, Nagele en Rotterdam, en er is een snelcursus geïntegreerd aanbesteden. De bijeenkomst bevat naast deze en andere deelsessies, een plenair debat onder leiding van onder meer oud-minister Sybilla Dekker over participatie. Architectuur Lokaal stelde het programma samen in een brede samenwerking met tal van niet-belanghebbende partijen, en het is onder meer gebaseerd op basis van de Wethoudersenquête 2014-2018 die is gehouden aan het einde van die afgelopen raadsperiode.

Aanmelding
Alle praktische informatie en de mogelijkheid voor aanmelding vindt u hier.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994).
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van IenM.