Programma

Overal worden grenzen opgerekt – of juist bewust naar binnen bijgesteld. Maar hoe dan ook: innovatie en ontwikkeling zit in het verleggen van grenzen. Grensvernauwing is een ander woord voor specialisatie. Er is nieuwe waardering voor echte kennis, historische verbanden en de complexiteit der dingen, als tegenhanger van fake news en de waan van de dag. Nu de crisis grotendeels voorbij is, is er weer lef om verder te kijken, meer te ambiëren en visies te formuleren. De economie trekt aan en culturele waarden worden in toenemende mate gemist na jaren van hardvochtige excelbestanden. Er is ruimte voor reflectie en waardevermeerdering in immateriële zin, ook in termen van opdrachtgeverschap. De enige valkuil is het niet bijstellen van grenzen: gewoon doorgaan met hoe we het altijd deden, de status quo handhaven.

Grensverlegging, grensverruiming, grenvernauwing
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met energie en zorg laat op allerlei manieren voorbeelden zien van grensverlegging, grensverruiming en grensvernauwing. Er komen vele mensen aan het woord die hier even zovele antwoorden op hebben, reflectie op bieden en inspirerende projecten hebben opgezet. Architectuur Lokaal programmeert de manifestatie onder meer op basis van de Wethoudersenquête 2014-2018 die is gehouden aan het einde van die afgelopen raadsperiode.
Hiernaast vindt u een toelichting op de onderdelen van het programma, en op de homepage staat een overzicht van de ca. 70 sprekers.

Partners
Architectuur Lokaal heeft het programma samengesteld in een brede samenwerking met tal van niet-belanghebbende partijen:

Aanmelden

aanmelding sluit op 28 november om 12.00 uur