Grensgangers
Aanbesteden & Prijsvragen

5.1 Contractmanagement en aanbestedingen
Snelcursus, 10.00 – 11.15 uur

Een belangrijk moment in het opdrachtgeven betreft de architectenkeuze die opdrachtgevers moeten maken. Publieke opdrachtgevers zijn gehouden aan de Aanbestedingswet. Het aanbesteden van architectuuropdrachten en werken met ontwerp blijft vaak een hachelijke zaak. Wat moet u minimaal weten om het inkoopproces goed te laten verlopen?

Evelien Bruggeman (senior stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht) geeft een snelcursus voor iedereen die als opdrachtopdrachtgever of opdrachtnemer te maken heeft met contractmanagement en aanbestedingen. Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel waarbij ontwerp en uitvoering aan één partij wordt opgedragen. Daarmee besparen zij zich zelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden.
Maar wat houdt een DB-contract in, hoe besteedt u een dergelijk contract aan en hoe stuurt u op gemaakte afspraken? In de cursus krijgt u een praktische toelichting op de hoofdlijnen van het aanbesteden van Design&Build en UAV-GC2005 opdrachten. Wat maakt aanbesteden anders bij een DB-opdracht? Aan bod komen de hoofdzaken van de algemene voorwaarden die voor dit opdrachtmodel zijn ontwikkeld, de UAV-GC 2005, en er wordt ingegaan op contractmanagement. Op compacte wijze krijgt u in een interactieve bijeenkomst inzicht in wat van belang is voor een zogenaamd geïntegreerde contract.

5.2 Prijsvraagwinnaars aan het woord
Praktijkervaringen, 11.30 – 12.30 uur

De afgelopen jaren neemt de belangstelling voor prijsvragen – een bijzondere aanbestedingsvorm – in Nederland aanzienlijk toe. Dat heeft wellicht te maken met de behoefte van opdrachtgevers aan nieuwe oplossingen voor urgente vraagstukken die onder meer van nieuwe generaties ontwerpers worden verwacht. Met name de opzet van prijsvraagprocedures in twee ronden, waarbij in de eerste ronde een voorselectie wordt gemaakt uit portfolio’s of een globale visie, wordt algemeen gewaardeerd. De visies bieden een bron van informatie over mogelijkheden en de stand van collectieve kennis over het vraagstuk en tegelijkertijd mogelijkheden voor communicatie, waarbij direct belanghebbenden zoals bewoners kunnen worden betrokken. De winnende inzendingen worden steeds vaker uitgevoerd. Vier verhalen van de winnaars: hoe hebben zij het proces ervaren, en wat gebeurde er nadat zij een prijsvraag wonnen?

Cilly Jansen (Architectuur Lokaal / Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden) neemt de stand van zaken door met vier prijsvraagwinnaars.
 Ard de Vries won met Donna van Milligen Bielke de prijsvraag Kunstwerf Groningen, waarin de gemeente vroeg om een ontwerp voor permanente huisvesting van vijf podiuminstellingen in het Ebbingekwartier. Bij de prijsuitreiking sprak wethouder Roeland van der Schaaf het vertrouwen uit dat de uitvoering van dit plan in belangrijke mate kan bijdragen aan de zichtbaarheid van cultuur in de stad. De gemeente verstrekte een vervolgopdracht voor het uitwerken van plan. Wat zijn de ervaringen sindsdien?
Laurens Boodt won de bijzondere prijsvraag Gezinsappartementen Rotterdam, waarmee de gemeente Rotterdam zocht naar een nieuwe woontype dat aantrekkelijk zou zijn voor gezinnen in de stad. De gemeente wilde een exclusieve grondovereenkomst aangaan met de winnaar om het winnende plan van de ontwikkelingscompetitie daadwerkelijk te realiseren op de Lloydpier. Hiertoe zocht de jonge architect Laurens Boodt in de tweede ronde samenwerking met AM en Bartels Ingenieursbureau. Het project wordt uitgevoerd is samenwerking met AM en BAM. Wat zijn de voor- en nadelen van deze prijsvraagopzet?
Margret Drok won de prijsvraag Energielab Nagele vanuit bureau Sacon, met een plan waarover de jury opmerkte: “Iedereen mag de handen dichtknijpen met een plan dat, met behoud van de ruimtelijke patronen en de gevoelige architectuur van Nagele, slaagt in een bijna onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd.” Dit plan kan ook op het grootste draagvlak van de  dorpsbewoners van Nagele rekenen. Uitschrijver van de prijsvraag, de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele, is geen professionele opdrachtgever. Wat is de rol van deze opdrachtgever in het vervolg, en hoe is de gemeente betrokken?
Laura Alvarez nam als één van de jonge architectenbureaus deel aan een vooruitstrevende selectieprocedure van woningcorporatie Stadgenoot. In een atelier werden de door de corporatie geformuleerde uitgangspunten voor Oostenburgereiland in Amsterdam verder verdiept, samen met supervisor Kristiaan Borret. Dit voormalige industriële gebied wordt herontwikkeld tot een nieuwe (woon)buurt. Het woningbouwproject dat Heijmans hier bouwt, is ontworpen door Bureau Fraai, Laura Alvarez Architecture en Architectuur Maken. Welke rol hebben de ontwerpers sinds het atelier?

verslaggever: Bram Talman, Architectuur Lokaal