Grensgebieden
Verstedelijking

4.1 Verstedelijkingsscenario’s in de Metropoolregio Amsterdam
Debat 10.00 – 11.15 uur

Schattingen lopen uiteen, maar de komende jaren zullen in Nederland ongeveer een miljoen nieuwe woningen nodig zijn. Zo’n 250.000 daarvan zijn gepland in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De noodzaak tot verhogen van het bouwtempo klinkt alom, maar hoe zorgen we dat we ook in de toekomst nog blij zijn met de woningen die nu worden gebouwd? Het College van Rijksadviseurs (CRA) heeft in de studie Dashboard Verstedelijking onderzocht hoe harde en zachte woningbouwplan-locaties die in de MRA op tafel liggen scoren op maatschappelijke meerwaarde, aan de hand van drie typen verstedelijkingsmodellen. Wat is het effect van woningbouw op bepaalde locaties op werkgelegenheid, mobiliteit, energie, landschap en leefkwaliteit van de bestaande steden en dorpen? Voor het CRA is deze studie bedoeld als een pilot voor het objectiveren van het debat over verstedelijking. Is het Dashboard van toegevoegde waarde? Hoe kan het effectief worden ingezet? In hoeverre zijn de gemeten effecten in de MRA vergelijkbaar met andere regio’s? Welke kansen bieden regionale samenwerking voor betere kwaliteit van de leefomgeving? En hoe kan de woningbouwopgave voor lokale bestuurders een middel zijn om eigen programma en ambities te realiseren?
Samensteller en moderator van dit debat is Indira van ‘t Klooster (directeur Dudok Architectuurcentrum Hilversum).

Presentaties, 10.00 – 10.30 uur
Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) licht het Dashboard toe, waarna het woningbouwbeleid en visie op integrale kwaliteit van de Provincie Noord-Holland wordt toegelicht door Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland).
Bob van der Zande (ambtelijk coördinator Bouwen en Wonen, gemeente Amsterdam / MRA) gaat in op woningbouwbeleid en visie op integrale kwaliteit van de Metropoolregio Amsterdam.

Lokale cases, 10.30 – 11.00 uur
Drie lokale cases worden gepresenteerd door Jan Kastje (wethouder van Hilversum), Thijs Kroese (wethouder Purmerend) en Marieke van Doorninck (wethouder Amsterdam, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid).

Q & A, 11.00 – 11.15 uur

4.2 Verstedelijkingsscenario’s in de regio
Debat (vervolg), 11.30 – 12.30 uur

Indira van ‘t Klooster vervolgt het debat met betrokkenen uit bestuur, corporatie en bouw met Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven), Maarten van Gessel (directeur Woningcorporatie Gooi en Omstreken), Dick van Hal (CEO Bouwinvest) en Paul Roncken (adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Utrecht). Zij reflecteren op de presentaties en de lokale cases uit het eerste deel van dit debat (zie onder 4.1).

Verslaggever: Jaco Boer

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Klik hier voor alle praktische informatie.
Deze manifestatie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994). De manifestatie in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van BZK.