Grensverleggers
Participatiedebat

7.1 Participatie en bestuur
Plenair debat, 13.30 – 14.30 uur, Lincoln Zephyrzaal

Zonder particuliere initiatieven gaan opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie niet lukken. Met de Omgevingswet worden bewoners en ondernemers uitgenodigd om hier een belangrijke rol te kunnen gaan vervullen. Dat lukt niet zonder professionele ondersteuning, en dat vereist soepel samenwerkende overheden. Hoe wordt deze omslag bereikt? Wie staat er aan het roer? Op welke manier kunnen lokale overheden een rol spelen in het ondersteunen van particuliere initiatieven?
Het debat wordt gevoerd onder de gezamenlijke leiding van Sybilla Dekker (Minister van Staat) en Peter van Rooy (directeur NLBW) .
 
Peter van Rooy (directeur NLBW) verkent kaders waarbinnen publieksparticipatie bij gebiedsontwikkeling recht kan doen aan alle betrokkenen, met Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Monique van Haaf (gedeputeerde van de provincie Overijssel) en Hester van Buren (voorzitter van de Raad van Bestuur van Rochdale en bestuurslid van Aedes).

7.2 Intermezzo
Column, 14.30 uur, Lincoln Zephyrzaal

Welke mogelijkheden zijn er om als overheid kennis te nemen en gebruik te maken van de kennis van burgers? Is de overheid daar goed op voorbereid? Houdt de participatie op na het meedenken, of mogen zij ook meebeslissen? Hoe verhoudt dit meedenken en –beslissen zich tot de democratische stelsels zoals deze in Nederland functioneren?
Column van Frans Soeterbroek, De Ruimtemaker.

7.3 Participatie en ontwerp
Plenair debat, 14.45 – 15.45 uur, Lincoln Zephyrzaal

De opgaven zijn niet meer zo simpel dat ze eenduidig te beantwoorden zijn. Daardoor kan niet meer worden volstaan met eenduidige antwoorden op ingewikkelde vragen. Ontwerpers kunnen een rol spelen bij het ontrafelen van ingewikkelde vragen op een heldere manier, en bij het verbeelden en ontwikkelen van verrassende denkrichtingen en ideeën – soms zelfs letterlijk, door het initiatief te nemen tot realisatie.

Sybilla Dekker (Minister van Staat) praat bij met de ontwerper Wouter Valkenier (Studio Valkenier), onder meer initiatiefnemer van gebiedsontwikkelingen in Amsterdam-Noord en stationsgebied Sloterdijk en met Floor Ziegler. Zij legt verbindingen tussen mensen, vormt gemeenschappen en initieert (culturele) ontmoetingsplekken in heel Nederland.* Gemeentesecretaris Ed Mol van de gemeente Bladel doorliep met de gemeenteraad een bijzonder traject bij de gebiedsontwikkeling van de Egyptische Poort.

Verslaggever van het debat: Tim de Boer