Anke van Hal

Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development bij Business Universiteit Nyenrode waar zij zich met het bedrijfsleven richt op de business case van duurzaamheid.
Ze nam het initiatief tot het kennisplatform Homemates.nl dat tot doel heeft de kans op succes van energievriendelijke renovatieprojecten te vergroten door de aandacht te vestigen op de zogenaamde ‘derde succesfactor’ (naast geld en techniek).
In 2006/2007 verbleef zij in Toronto, waar zij zich verdiepte in de aanpak van de complexe tower neighbourhoods. Deze aanpak inspireerde haar omdat duurzaamheidsambities daarin worden gecombineerd met het aanpakken van voor de bewoners veel urgentere opgaven op het gebied van leefbaarheid en toekomstperspectief.