Anne-Jo Visser

Anne-Jo Visser is sociaal geograaf en planoloog; zij werkt als programmamanager Energie bij de gemeente Utrecht.
Daarvoor was zij programmamanager Wonen en Wijken bij Platform31, waar ze kennisprogramma’s aanstuurde over de woningmarkt, de wijkaanpak, de krimpende regio’s en de energietransitie. Eerder werkte zij bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en bij gemeenten Almere, Hilversum en Nieuwegein onder meer als planoloog, projectleider en onderzoeker.
Anne-Jo Visser publiceert en geeft lezingen over deze kennisprogramma’s of vervult de rol van dagvoorzitter bij congressen. Ook is zij toezichthouder bij studentenhuisvester SSH en zit zij in de redactie van vaktijdschrift Ruimte en Wonen.