Berno Strootman

Berno Strootman is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Het rijksadviseurschap betreft een part-time aanstelling; hiernaast werkt hij voor zijn eigen bureau, Strootman Landschapsarchitecten. Hij heeft ruime ervaring als ontwerper en werkte aan strategische opgaven en het vertalen daarvan naar concrete maatregelen. Ook werkte hij aan een groot aantal water-gerelateerde opgaven, variƫrend van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, integrale beekherstelopgaven voor waterschappen en stedelijke opgaven met een belangrijke watercomponent. Hiernaast ontwierp hij parken en landgoederen, natuurontwikkeling en stedenbouwkundige plannen. Het omgaan met cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen is voor hem een belangrijk aandachtspunt.