Dirk Sijmons

Dirk Sijmons, landschapsarchitect, werd vorig jaar is door The International Federaton of Landscape Architects (IFLA) onderscheiden met de prestigieuze IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award. Hij ontving deze onderscheiding vooral vanwege zijn bijdragen aan landschapsarchitectuur, waarvan de belangrijkste kwaliteit ligt in het herdefiniëren van het beroep, de grenzen, de strategie en de positie ervan.
Dirk Sijmons studeerde aan de TU Delft en werkte achtereenvolgens bij de natuurbeschermingsdirectie van het toenmalige ministerie van CRM en als hoofd van de afdeling Strategische Beleidsontwikkeling en Onderzoekscoördinatie bij het ministerie van LNV. Bij Staatsbosbeheer was hij hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur. Hij was coördinator van de opleiding landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.
Dirk Sijmons was in 1990 een van de grondleggers van het bureau H+N+S Landschapsarchitecten, waaraan hij ook nu nog verbonden is als adviseur. Van daaruit was hij betrokken bij de EO Wijers prijsvraag en, als curator, bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014 Urban by Nature. Hij was Rijksadviseur voor het Landschap (2004-2008) en hoogleraar Environmental Design aan de TU Delft (2008-2015). Hij ontving de Rotterdam-Maaskantprijs in 2002 en de Edgar Donckerprijs, voor zijn bijdrage aan de ‘waarachtig Nederlandse cultuur’, in 2017.
Dirk Sijmons publiceerde tal van boeken op het gebied van landschapsarchitectuur, natuurontwikkeling en energietransitie. In 2014 kwam na een intensief interdisciplinair ontwerpend onderzoek het boek Landschap en energie (kWh/m2) uit, een verhaal over ontwerpen voor het postfossiel landschap – van het zonnepaneel op het dak tot mondiale politiek.