Esther Akkerman

Esther Akkerman is sinds 2011 projectontwikkelaar Zorgvastgoed bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Zij is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van De Makroon (ca 27.000 m2 bvo), een wooncomplex voor ouderen waarin zorg en services op maat geleverd kunnen worden. Ze maakte deel uit van het team o.l.v. Pi de Bruijn, dat met het plan WHO DARES Carnisse 2027 voor de herontwikkeling van Rotterdam-Carnisse, een van de winnaars was van de prijsvraag Who Cares.
Eerder werkte Esther Akkerman als juridisch adviseur bij AT Osborne, waarbij zij vooral betrokken was bij zorgvastgoedprojecten; daarvoor was zij ontwikkelingsmanager kantoren en bedrijventerreinen bij AM Real Estate. Zij begon bij ABT als projectmanager na haar studie Bouwkunde aan de TU Delft. Naast haar werk studeerde zij Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Haar afstudeeronderzoek betrof onderzoek naar de vraag of prijsvragen, in het kader van gebiedsontwikkeling, (Europees) aanbestedingsplichtig zijn.
Sinds 2013 is Esther Akkerman voorzitter van de Patient Advisory Board (PAB) van de RSV-onderzoeksgroep (UMC Utrecht).