Evelien Bruggeman

Evelien Bruggeman is senior stafmedewerker bij het Instituut voor Bouwrecht, waar zij zich bezighoudt met een onderzoek naar de invloed van nieuwe (bouw)technieken op het privaatrecht en het bouwcontractenrecht.
Ze studeerde civiel recht aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 aan de TU Delft op haar proefschrift ‘De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief’, waaraan ze werkte vanuit het Instituut voor Bouwrecht. Ze was ook werkzaam bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (sectie civiel), voor zowel het parket (advocaten-generaal) als de raad (raadsheren).
Evelien Bruggeman was lid van de Geschillencommissies Makelaardij en Garantiewoningen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, ze geeft cursussen voor juristen en niet-juristen o.a. op het gebied van de koop-/aannemingsovereenkomst, aanneming van werk en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, ze is vaste medewerker van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en lid van het bestuur van Architectuur Lokaal.