Floris Alkemade

Floris Alkemade is sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert aan minister van Binnenlandse Zaken en Directeur-Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten. Ook afstoot en herontwikkeling van rijksvastgoed zijn belangrijke aandachtsgebieden van de Rijksbouwmeester.
Floris Alkemade is curator van de IABR 2018-2020.
Hij was na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU in Delft verbonden aan het bureau OMA, waaronder de laatste 7 jaar als partner. Hij werkte aan grote projecten en studies over de hele wereld, zowel op het schaalniveau van de architectuur als van de stedenbouw. Bekend zijn Euralille, een grote gebiedsontwikkeling rondom het nieuwe TGV-station in Lille, en in Nederland het nieuwe Stadshart van Almere. Met FAA werkt Floris Alkemade aan de herontwikkeling van het 600 meter lange entrepotdok Macdonald in Parijs.