Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek is socioloog. Hij werkt als actieve stadmaker en bestuurlijk adviseur voor de publieke zaak. In 2004 richtte hij De Ruimtemaker op, een adviesbureau voor bestuur, beleid en organisatie in de publieke sector, dat zich heeft gespecialiseerd in drie nauw verwante gebieden: sturing met lichtheid, democratische vernieuwing en stads-/gebiedsontwikkeling.
Frans Soeterbroek is een van de drijvende krachten achter het bijzondere samenwerkingsverband  van lokale stadmakers ‘de Utrechtse ruimtemakers’.