Hester van Buren

Hester van Buren is voorzitter van de Raad van Bestuur van Rochdale en bestuurslid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Ze is al ruim 20 jaar in diverse rollen werkzaam in de woningbouwsector. Rochdale verhuurt zo’n 40.000 woningen in de regio Amsterdam, een stad waar de helft van de woningen sociale huur betreft. En waar de woningmarkt sterk onder druk staat. Om de stad en de regio sterk en gezond te houden zijn woningcorporaties harder dan ooit nodig. Alleen door samen met alle partijen te werken aan gemengde buurten, waar sociale huur, naast vrije sector en koop bestaat, creëren we sterke, leefbare buurten. Buurten waar mensen een thuis vinden. En dat is heel veel meer dan een dak boven je hoofd.