Hugo Priemus

Hugo Priemus (1942) heeft een lange staat van dienst als het om volkshuisvesting en woningmarkt gaat. In 1964 behaalde hij met lof zijn diploma als bouwkundig ingenieur. In 1968 schreef hij zijn dissertatie met als titel ”Wonen – kreativiteit en aanpassing”. Aanpassing gaat als een rode draad door zijn wetenschappelijke carrière, die zich daarna in binnen- en buitenland ontrolde. Rode draad bleef het wonen en de volkshuisvesting. In 1975 verwierf hij (weer met lof) het diploma Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was meer dan een kwart eeuw hoogleraar Volkshuisvesting aan de Technische Universiteit Delft (1977-2003), waar hij ook drie perioden als decaan functioneerde.

Priemus heeft op diverse plekken buiten Nederland staat van dienst, zoals visiting professor aan het Department of Land Management, School of the Built Environment, De Montfort University, Leicester (UK, 1995-1997) alsook zes jaar lang hoogleraarschap Political Science and Technology in Straatsburg bij de European Faculty of Land Use and Development (1990-1996) en vier jaar als gasthoogleraar aan de Universiteit van Glasgow.

In 2007 ontving hij een onderscheiding van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en werd erelid van de Nederlandse Woonbond. Sinds zijn emeritaat verricht hij divers onderzoek en geeft advies, zoals naar mogelijkheden voor maatwerk in woonruimteverdeling in kleine kernen voor het Stadsgewest Haaglanden.

Priemus was onder meer lid van de Adviescommissie Toekomst Nederlandse Tuinbouw, cluster (Ministerie van LNV), lid van SER-Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid,  lid van de SER-Commissie van Sociaal-Economische Deskundigen t.b.v. advies hervorming woningmarkt, lid van Adviescommissie Toekomst Ruimtelijk Beleid (Raden voor Leefomgeving en Infrastructuur), lid van de Raad van Toezicht Visitaties Woningcorporaties Nederland en mentor van het Nederlandse-Turkse programma De Olifantenkooi / Fil Kafesi: New investment strategies for public space voor Architectuur Lokaal (2014/2015). In 2017-2018 gaf hij op verzoek van Architectuur Lokaal, met een aantal prominente coreferenten, een reeks lezingen over ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt onder de noemer ‘Wonen met Hugo’.

In 1989 werd Hugo Priemus Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tweemaal was hij onderzoekcoördinator van een parlementair onderzoek (Woningbouwsubsisies, geleid door Klaas de Vries 1986-1987, resp. Infrastructuurprojecten, geleid door Adri Duivesteijn, 2003-2004. Kenmerkend aan Priemus is zijn scherpe analyse, zijn grote kennis van de volkshuisvesting en zijn heldere oordeel dat immer openstaat voor goede tegenargumenten.