Irene Edzes

Irene Edzes is architect en sinds 2018 tevens programmeur van FASadE in Amersfoort. De afgelopen jaren organiseerde zij naast haar werk bij bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur Vollmer & Partners publieksgerichte activiteiten op het gebied van stedenbouw en architectuur. In Amersfoort verzorgde zij onder meer rondleidingen over architectuur, lezingen over duurzaamheid en filmavonden.
Irene Edzes heeft bijzondere belangstelling voor raakvlakken tussen architectuur en stedenbouw en was betrokken bij meerdere studies en onderzoeken op dat gebied. Het team dat onder haar leiding het plan Michi Noeki – verbinden en verblijven voor de Oosterparkwijk in Groningen maakte, werd runner up bij de prijsvraag Who Cares.