Joke Geldhof

Joke Geldhof is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen; eerder (vanaf 2011) was zij gedeputeerde van Water en Wonen in Noord-Holland.
Vanaf 1999 was zij lid van de D66-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland, waarvan zij in 2003 de fractievoorzitter werd. Haar politieke loopbaan begon in haar woonplaats Amsterdam, waar zij van 1990 tot 1998 eerst als bestuurslid en vanaf 1994 als fractievoorzitter in de deelraad actief was voor D66.
Joke Geldhof was in 2008/2009 voorzitter van de provinciale onderzoekscommissie die de oorzaken van de ‘IJslandse Landsbanki’-affaire voor Noord-Holland onderzocht.
In 1983 studeerde zij af aan de HTS Confectie Industrie. Ze werkte van 1984 tot 2003 voor de Landelijke ondernemersorganisatie voor de confectie-industrie FENECON / MODINT, onder andere als hoofd communicatie.