Laurens Boodt

Laurens Boodt studeerde architectuur aan de TU Delft. Hij werkt met zijn bureau Laurens Boodt Architect vanuit Rotterdam aan projecten waarin stedelijke of landelijke ontwikkelingen, openbare ruimte, nieuwbouw, transformatie en herbestemming met elkaar kunnen meegroeien, door het (her)aansluiten van functies bij de behoeftes en veranderingen vanuit de maatschappij. Daarnaast worden privé en openbare ruimtes aan elkaar gekoppeld voor een levendige gemeenschap.
Laurens Boordt won de prijsvraag Gezinsappartementen Rotterdam, voor een appartementencomplex voor gezinswoningen met zijn inzending Toren van Babel, dat dit jaar wordt uitgevoerd op de Lloydpier Rotterdam met AM en BAM.