Monique van Haaf

Monique van Haaf is gedeputeerde van de Provincie Overijssel namens de VVD. Haar portefeuille bevat Grondbeleid, Ruimtelijke ontwikkeling (incl. wonen en ondergrond), Financieel toezicht gemeenten en waterschappen, Handhaving en Co├Ârdinatie Stedendriehoek.
Eerder werkte ze bij de Nederlandse Spoorwegen/Prorail, daarna gaf ze als ZZP’er begeleiding en trainingen bij reorganisaties, ze was makelaar en woonconsulent, en directielid bij Virtual Building Engineers.
Hiernaast was zij bestuurslid VVD Deventer, vicevoorzitter van het districtsbestuur Rode Kruis Twente en fractievoorzitter van de VVD Overijssel.