Natasja van den Berg

Natasja van den Berg legt zich toe op het betrekken van de samenleving bij duurzame thema’s, de vernieuwing van de democratie en mensenrechten. Daarover geeft zij strategisch advies en treedt op als dagvoorzitter op symposia en congressen.
Ze begon haar carrière als hoofd politieke programmering bij debatcentrum de Balie in Amsterdam. Zij was vaste columnist bij dagblad De Pers en maandblad Ode, en projectleider bij omroep Llink. Samen met Sophie Koers publiceerde ze de bestseller Praktisch Idealisme – handboek voor de beginnende wereldverbeteraar (2004), en met Michiel Hulshof en Menno van der Veen richtte ze in 2012 Tertium op. Tertium ontwikkelt nieuwe initiatieven op het gebied van participatie, kennisdisseminatie, publiek debat en (lokale) democratie.
Natasja van den Berg is verantwoordelijk voor verschillende participatieprojecten op het gebied van lokale beleidsvorming, duurzaamheid en mensenrechten, ze is lid van de Raad van Toezicht van het Hivos Triodos Fonds en van Max Havelaar. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.