Paul de Beer

Paul de Beer is wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat namens D66 in de gemeente Breda vanaf 2018. Voor die tijd was hij wethouder van onder meer Financiën, Duurzaamheid, en Vastgoedbeheer.
Zijn interesse is breed en loopt van jeugd, sport, cultuur en onderwijs tot en met de beleidsvelden ruimtelijke ontwikkeling en wonen. In plaats van het uitlichten van één beleidsterrein, heeft hij zich als fractievoorzitter ( 2010-2015) gericht op de rol van de lokale overheid. In zijn ogen is dat een overheid die ruimte biedt aan initiatieven, barrières wegneemt, die uitgaat van de eigen kracht en tegelijk oog heeft voor die mensen die op eigen kracht onvoldoende kunnen voorzien in hun bestaan. Hij houdt van een overheid die slim verbindt, professioneel en transparant handelt, en benaderbaar is.