Paul Roncken

Paul Roncken is als landschapsarchitect, onderwijscoördinator en wetenschapper verbonden aan de leerstoelgroep landschapsarchitectuur van de Wageningen Universiteit. Bij de WUR zette hij in 2011 een samenwerkingsverband op tussen studenten en internationale collega’s in de vorm van een ontwerpatelier. De esthetiek van productieve landschappen en de toekomst van ontwerpend onderzoek staan in zijn werk centraal. In maart 2018 heeft hij met succes zijn proefschrift verdedigd met als onderwerp: een 21e-eeuwse interpretatie van het sublieme; een leidraad die past bij een nieuwe verstandhouding met natuur en praktisch ecologische ontwerpuitdagingen (binnen het nieuwe Antropocene tijdperk).
Hiernaast is hij onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de provincie Utrecht. Hij adviseert de provincie op verzoek of op eigen initiatief over trends en ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk en stedelijk gebied. Ook gemeenten, initiatiefnemers en belangenorganisaties die betrokken zijn bij grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen hem benaderen voor overleg en advies.