Pauline Meurs

Pauline Meurs is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze is socioloog, hoogleraar aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht Bestuur van de Gezondheidszorg. Daarnaast is zij wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Vanuit dit centrum worden postacademische leergangen gegeven voor bestuurders, managers en toezichthouders in de gezondheidszorg. Pauline Meurs is toezichthouder bij het Amsterdam UMC, de UvA en ArtEZ hogeschool voor de Kunsten. Zij was jurylid van de prijsvraag WHO CARES.