Peter van Rooy

Peter van Rooy is bestuurskundige. Hij werkt ruim 30 jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van overheden en marktpartijen. Hij is oprichter/directeur van Accanto en van de Coƶperatie NederLandBovenWater. Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door zijn professionele loopbaan, en als procesregisseur is hij betrokken van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen.
Naast actieve rollen in praktijken geeft hij maatwerktrainingen en masterclasses en is hij hoofdauteur van uitgaven van o.a. Habiforum, NederLandBovenWater, Rathenau Instituut, Rijkswaterstaat en STOWA. Voorbeelden van (co)creaties zijn Van Gogh National Park, Toscane van het Noorden en Waterlandschap van de Toekomst. In 2017 schreef hij de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst uit in samenwerking met een aantal publieke partijen.