Roel Schoenmakers

Roel Schoenmakers is een van de initiatiefnemers van Cascoland, een internationaal opererend netwerk van kunstenaars, ontwerpers, architecten en performers dat zich richt op inrichting en activering van publieke ruimte en wil bijdragen aan een ecologisch en sociaal duurzamere maatschappij. Zo werken ze op dit moment met het project Cascoland Van Deyssel in co-creatie mee aan de toekomst van de Van Deysselbuurt in Amsterdam West.