Sybilla Dekker

Sybilla Dekker is Minister van Staat.
Zij was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) van 2003 tot 2006 tijdens de kabinetten Balkenende II en III. Daarvoor was zij algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN (een koepelorganisatie die nauw samenwerkt met VNO-NCW) en directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB).
Eerder was zij verbonden aan het ministerie van Landbouw en Visserij (LNV); eerst als adjunct-directeur Personeelszaken (tot 1983) vervolgens als plaatsvervangend directeur Organisatie en Efficiƫncy (tot 1984) en daarna als directeur Materiƫle Zaken (tot 1990).
Op dit moment is Sybilla Dekker onder meer voorzitter van de jury van de Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst.