Vincent Kompier

Vincent Kompier studeerde planologie en demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte onder meer bij Architectuur Lokaal en het onderzoeksbureau van Arnold Reijndorp. Bij De Architekten Cie. werkte hij als onderzoeker; bij de leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft was hij docent, voordat hij zeven jaar in Berlijn woonde om daar studiereizen en excursies te organiseren. Daarna kwam hij terug bij Architectuur Lokaal, waar sinds 2015 werkt als projectleider, onder meer aan het versterken van ontwerp bij het omgevingsrecht/omgevingsvisies.