Wouter Valkenier

Wouter Valkenier studeerde architectuur en stedenbouw aan de TU Delft. Hij was gedurende vijf jaar student-assistent aan de TU Delft en werkte achtereenvolgens bij HzA stedebouw & landschap en bij One Architecture.
In 2007 richtte hij Studio Valkenier.nl op. Studio Valkenier.nl zoekt plekken in de stad op, waar je kunt experimenteren. Het bureau is gespecialiseerd in levendig maken van deze plekken, gedacht vanuit de plek zelf: wie zijn de actoren, wat verschuilt zich in het verleden? Studio Valkenier.nl heeft vanuit deze visie onder andere Hannekes Boom, Café de Ceuvel, restaurant BRET en de Tuin van BRET in Amsterdam ontwikkeld, grotendeels in teamverband. Deze samenwerkingen zijn een rode draad in het werk van Studio Valkenier.nl voor deze bottom-up initiatieven.
Verder is het bureau onder meer betrokken bij de Stadstimmertuin, een publieke ontmoetingsruimte voor de Gemeente Amsterdam waar de gehele stad welkom is. Het denken in kringlopen en maatschappelijke waarden, context-mapping, co-creatie, het upcyclen van materialen, buurtprogrammering, spontaniteit en ambachtelijke imperfectie zijn integraal onderdeel van de projecten.
Hiernaast was Wouter Valkenier mentor bij het ontwerpatelier dat Architectuur Lokaal voor de gemeente Bladel organiseerde om te komen tot toekomstscenario’s voor het gebied De Egyptische Poort.